Hlavním měřítkem pro naši firmu je spokojenost zákazníka. Kromě profesionálních služeb a kvalitního zboží je nezbytné vstupovat do podvědomí zákazníků také pečlivým výběrem partnerských firem a dalších subjektů, které budou zajišťovat doplňkové služby. Tyto tvoří neopomenutelnou součást komplexního přístupu k zákazníkovi, a proto je nutné jim věnovat potřebnou pozornost.

Hlavním cílem firmy JaMiky s.r.o. je stát se ve spolupráci s klíčovými partnery dynamickou společností zaměřenou na komplexní obchodní přístup ke svým klientům. Dynamická síla firmy JaMiky s.r.o. spočívá v jejím komplexním přístupu, efektivní organizaci, strategii orientované na budoucí rozvoj, inovaci, solidnosti a spolehlivosti při použití techniky odp

disovídající nejmodernějším trendům.

V současné době je firma JaMiky s.r.o. vybavena moderní technikou a je připravena účastnit se výběrových řízení významných obchodních společností a získávat široké klientské portfolio. Věřím, že se Vaše společnost rozhodne ke vzájemné spolupráci s naší firmou JaMiky s.r.o., která přinese oběma stranám mnoho obchodních úspěchů do budoucna.